Za pośrednictwem Panelu sklepu możesz zmienić dane do wysyłki zamówienia, np. po tym jak zadzwoni klient i poprosi o zmianę danych wysyłki. Aby zmienić dane do wysyłki zamówienia:

 1. Przejdź do opcji menu „Sprzedaż” -> „Zamówienia”.
 2. Na wyświetlonej liście zamówień kliknij opcję “Edytuj” znajdującą się w kolumnie “Akcje” przy wybranym zamówieniu, przy którym chcesz zmienić dane wysyłki.
  aaa
 3. Po lewej stronie ekranu kliknij opcję menu “Dane zamawiającego”.
  dane-zam
 4. Na wyświetlonym ekranie możesz zmodyfikować dane zamawiającego, które przypisane są do wybranego zamówienia.
  aresss
 5. Po zmianie danych do wysyłki, kliknij przycisk “Zapisz”.
  zapisz
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie