Aby wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania przesyłek:

  1. Przejdź do opcji menu „Sprzedaż” -> „Przesyłki” i na liście zaznacz przesyłki, dla których chcesz wydrukować potwierdzenie nadania.357_1
  2. Z listy rozwijanej “Akcje” wybierz opcję “Drukuj zaznaczone” i potwierdź klikając przycisk “Wykonaj”.
    357_2
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie