Raporty

Raporty są wynikiem zleceń złożonych z poziomu list dostępnych w panelu (przede wszystkim list zarejestrowanych domen). Aby wygenerować nowy raport przejdź na daną listę (np. listę domen, listę opcji, listę transferów, itd.), a następnie wybierz opcję “Eksport” w dolnej części tabeli. Po wybraniu danych do wyeksportowania oraz formatu wyjściowego kliknij przycisk ‘Generuj’. Rozpocznie się pobieranie […]

Więcej