Bezpieczeństwo i ochrona danych w premium.pl

Stosujemy zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne służące ochronie przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym ich zniszczeniem, utratą, przeróbką, ujawnieniem, użyciem lub dostępem do nich.

Jakie stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym?

W celu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z prawem premium.pl zastosowała następujące środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym:

 1. Opracowała dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych m.in.:
  • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 2. Wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.
 3. Określiła zasady dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych poprzez:
  • nadawanie upoważnień przez administratora danych
 1. Zastosowała środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych poprzez:
  • określenie obszaru, w którym przetwarzane są dane osobowe
  • określenie sposobu dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
  • objęcie pomieszczeń, w których są przetwarzane dane systemem kontroli dostępu i wprowadzeniem procedury nadania uprawnień w systemie kontroli dostępu.
 1. Wprowadziła wymóg zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczania, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu, w stosunku do osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych poprzez podpisanie zobowiązania.
 2. Wprowadziła wymóg prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
 3. Realizuje bezpieczeństwo stanowisk komputerowych poprzez wykorzystanie programowych mechanizmów bezpieczeństwa oferowanych przez systemy operacyjne:
  • kontrola dostępu do zasobów stanowiska – umożliwienie dostępu osobom posiadających odpowiedni identyfikator oraz znających odpowiednie hasło dostępu;
  • uwierzytelnienie – proces ustanawiania wiarygodności użytkownika;
  • zdolność rozliczania – rejestrowanie faktów wytwarzania, modyfikowania lub kasowania informacji przez użytkowników;
  • audyt – monitorowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem, mające na celu wykrycie i ostrzeganie przed działaniami na stanowisku komputerowym, które mogą zagrozić bezpieczeństwu stanowiska;
  • integralność – funkcje pozwalające określić, ustalić i utrzymać dokładność i pewność powiązań pomiędzy danymi;dostępność – funkcje zapewniające, że zasoby są dostępne i mogą być wykorzystywane na żądania uprawnionych osób w określonym czasie i miejscu.
 1. Serwery udostępnione Zleceniodawcy zabezpieczone są przed:
  • wirusami, trojanami za pomocą systemów antywirusowych,
  • przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej.
  • atakami z sieci publicznej poprzez zastosowanie systemów firewall.

Jednocześnie jako premium.pl zapewniamy, że:

 • logowany jest wszelki ruch teleinformatyczny od i do serwerów przez osoby administrujące serwerami,
 • logowany jest dostęp do serwerów przez administratorów systemów informatycznych lub innych użytkowników,
 • zapisywany jest adres IP komputerów oraz dokładnego czasu dostępu z których dokonuje się uwierzytelnienie pracy na serwerach,
 • ustalony jest czas przechowywania tych logów (kto, kiedy i skąd logował się do serwera) oraz określona jest grupa osób posiadająca do nich dostęp,
 • deklarujemy stosowanie procedur zabraniających podlegającym sobie administratorom systemów informatycznych oraz wszystkim osobom nieupoważnionym jakiejkolwiek ingerencji w dane na serwerach Zleceniodawcy bez jego wiedzy,
 • deklarujemy stosowanie procedur zabezpieczeń fizycznych,
 • logowany jest wszelki ruch informatyczny z i do usług/protokołów internetowych utrzymywanych w ramach naszych serwerów.

Gdzie znajdują się nasze centra danych?

Serwery premium.pl znajdują się na terenie Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak premium.pl zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w centrach danych?

Jednym z najważniejszych czynników gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo naszych usług jest nowoczesne centrum danych. Centrum Danych posiada odpowiednie pomieszczenia, infrastrukturę techniczną, środki i procedury bezpieczeństwa oraz nadzór techniczny. Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury technicznej realizowane jest poprzez zdublowanie wszystkich możliwych jej elementów.

Centrum danych premium.pl wyposażone jest w: system alarmowy, system kontroli dostępu wzmocniony o rozwiązania biometryczne, system telewizji przemysłowej z systemem rejestrującym, system automatycznej identyfikacji kluczy oraz system wczesnego wykrywania dymu i przeciwpożarowy z automatycznym systemem gaszenia, dając gwarancję fizycznego bezpieczeństwa wszystkich przechowywanych danych i urządzeń.

Dodatkowo wydajny system klimatyzacji zainstalowany w pomieszczeniach centrum, utrzymuje odpowiednią temperaturę powietrza, co pozwala na stabilną i wydajną pracę serwerów i całej infrastruktury technicznej. Własna, wydzielona linia energetyczna, generatory prądu, umożliwiające podtrzymywanie pracy oraz zasilacze awaryjne dużej mocy zapewniają ciągłość pracy w przypadku awarii zasilania, a także w trakcie długotrwałego wstrzymania dostawy prądu elektrycznego.

Infrastruktura sieciowa Centrum Danych zbudowana została w oparciu o urządzenia renomowanych producentów. Pozwala to na wydajną i bezawaryjną pracę oraz stały monitoring sieci. Zaawansowane rozwiązania sprzętowe i programowe chronią zasoby centrum przed próbami włamań i ataków z sieci zewnętrznych. Centrum Danych posiada sieć backupową, w której umieszczono serwery z macierzami dyskowymi, które przechowują zapasowe kopie danych w odseparowanej lokalizacji.

Zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji (ISO)

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo ważne, dążymy, więc do zapewnienia ochrony zbieranych przez nas informacji. Premium.pl korzysta i dysponuje środkami bezpieczeństwa w swojej siedzibie oraz centrach danych, służącymi ochronie przed utratą, niewłaściwym użyciem lub niepożądaną zmianą informacji.

Zgodnie z naszą misją i celami, w grupie premium.pl wprowadzony został certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji. System ten zapewnia stały wzrost jakości, bezpieczeństwa świadczonych usług i zadowolenia Klientów. Jest on oparty o wymagania norm:

 • ISO/IEC 27001
 • ISO 9001

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji został zaprojektowany jako narzędzie do ciągłego doskonalenia skuteczności i efektywności funkcjonowania całej Grupy premium.pl. System oraz uzyskane w wyniku przeprowadzonego audytu certyfikaty, są dla naszych Klientów potwierdzeniem, że procedury dotyczące zapewnienia jakości i ochrony danych, spełniają najwyższe światowe standardy, a także zapewniają zdolność do dostarczania wyrobów i usług zgodnych z przepisami prawa i wymaganiami Klienta.

Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i wymaganiami klienta. Zastosowaliśmy szereg zabezpieczeń fizycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zdajemy sobie sprawę, iż bezpieczeństwo informacji jest istotnym elementem: wiarygodności, zaufania klientów, przewagi konkurencyjnej i obligatoryjnym wymogiem prawa.

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie