Jakie są prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane?

Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych Prawo do usunięcia danych osobowych / ograniczenia przetwarzania (Prawo do bycia zapomnianym) Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych Jak wygląda przykładowa wygenerowana umowa powierzenia przetwarzania danych? W poniższym artykule znajdziesz informacje o sposobach realizacji praw przysługujących Ci na podstawie przepisów o […]

Więcej

Najczęstsze pytania odnośnie RODO

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na listę najczęstszych pytań odnośnie kwestii związanych z wprowadzeniem RODO. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. RODO – co oznacza ten skrót? Czym są dane osobowe? Czym jest przetwarzanie danych osobowych? Kim jest administrator danych osobowych? Czym jest podmiot przetwarzający (procesor)? Co to jest powierzenie […]

Więcej

Jak premium.pl chroni i przetwarza dane osobowe?

Bezpieczeństwo i ochrona danych w premium.pl Jakie środki zapewniające ochronę danych stosujemy w premium.pl? Gdzie znajdują się centra danych premium.pl? Jak premium.pl zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w centrach danych? Zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji (ISO) Jak wygląda przykładowa wygenerowana umowa powierzenia przetwarzania danych? Bezpieczeństwo i ochrona danych w premium.pl Stosujemy zabezpieczenia administracyjne, […]

Więcej

premium.pl jako administrator danych oraz podmiot przetwarzający

W poniższym artykule znajdziesz informacje dotyczące kluczowego aspektu przy RODO, czyli rozróżnienia funkcji: administratora danych osobowych, który administruje zbiorem we własnym imieniu i dla własnych celów, oraz podmiotu przetwarzającego, który zarządza zbiorem w imieniu i na rzecz osoby trzeciej na podstawie zawartej umowy. premium.pl jako administrator danych Kiedy premium.pl jest administratorem danych? Informacje o przetwarzaniu […]

Więcej

Jak zawrzeć z premium.pl umowę o powierzeniu danych?

Jeśli jesteś klientem premium.pl, możesz podpisać z premium.pl umowę o powierzeniu przetwarzania danych (zgodną z wymaganiami RODO). Zawartość umowy została określona przez premium.pl i tylko w takiej formie jest możliwe jej zawarcie. Zawarcie umowy o powierzeniu danych z premium.pl jest bezpłatne! Czy mogę przesłać własny formularz umowy o powierzeniu przetwarzania danych do podpisania? W jaki sposób podpisać […]

Więcej

Kim jest Inspektor Ochrony Danych powołany w premium.pl?

W premium.pl utworzone zostało stanowisko i powołany na nie został Inspektor Ochrony Danych (ang. DPO – Data Protection Officer). Inspektor Ochrony Danych (polski skrót IODO) jest gwarantem zgodności działań prowadzonych przez premium.pl w zakresie przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami. premium.pl powołał Inspektora Danych Osobowych: Ewa Oleksy e-mail: abi@premium.pl Inspektor Ochrony Danych (IODO) w premium.pl jest […]

Więcej