Zasilenie salda

Aby wpłacić pieniądze na swoje konto w premium.pl przejdź do menu Finanse . Możesz też użyć skrótu klikając na saldo w prawym górnym rogu strony. Do wyboru są trzy kanały płatności: – szybka wpłata on-line za pośrednictwem PayU (do kwoty zostanie doliczone 3% na poczet prowizji), – wpłata z konta PayPal (zostanie doliczone 6% na […]

Więcej

Opłacanie usług

W celu realizacji płatności za zamówione usługi przejdź do menu Finanse, zaznacz usługi do opłacenia oraz wybierz z listy rozwijanej opcję Zapłać i zatwierdź przyciskiem OK. Kolejnym krokiem jest wybór sposobu zapłaty: – szybka wpłata on-line za pośrednictwem PayU (do kwoty zostanie doliczone 3% na poczet prowizji), – wpłata z konta PayPal (zostanie doliczone 6% […]

Więcej

Wypłata środków z salda

Wypłaty zgromadzonych środków dokonasz w sekcji Finanse -> Wypłata. W przypadku, gdy posiadasz nieuregulowane zobowiązania finansowe, np. z zakupów na aukcjach, maksymalna kwota do wypłaty zostanie odpowiednio pomniejszona. W przypadku przekroczenia kwoty zobowiązań otrzymasz komunikat: “Wypłata niemożliwa. Kwota aukcji do opłacenia przekracza obecny stan konta.” Zlecenia wypłaty środków są realizowane do 48 godzin w dni […]

Więcej

Faktury

Faktury VAT dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej. Możesz je pobrać po zalogowaniu się do panelu w sekcji Finanse -> Faktury. Generowanie faktur może następować w cyklu miesięcznym lub codziennym. Domyślnie faktury generowane są ostatniego dnia miesiąca za wszystkie operacje wykonane w danym miesiącu. Zmiany konfiguracji możesz dokonać w panelu w sekcji Ustawienia -> Dane […]

Więcej

Przelewy zagraniczne

Wszystkie transakcje w premium.pl rozliczane są w polskiej walucie. Płatności w innej walucie niż PLN w momencie wykonania transakcji są przewalutowywane na polskie złote według aktualnego kursu. Na saldo Twojego konta trafia już kwota w PLN. Informację dodatkowe, które należy podać przy zlecaniu przelewu z zagranicy to dedykowany numer rachunku Iban, poprzedzony oznaczeniem kraju: PL, […]

Więcej