Faktury VAT dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej. Możesz je pobrać po zalogowaniu się do panelu w sekcji Finanse -> Faktury.

Generowanie faktur może następować w cyklu miesięcznym lub codziennym. Domyślnie faktury generowane są ostatniego dnia miesiąca za wszystkie operacje wykonane w danym miesiącu. Zmiany konfiguracji możesz dokonać w panelu w sekcji Ustawienia -> Dane konta.

genFVpng

Zmiana cyklu fakturowania możliwa jest wyłącznie, gdy w danym miesiącu nie było żadnej sfinalizowanej transakcji.

Jeśli potrzebujesz duplikatu faktury, wystarczy, że klikniesz na link Duplikat. Lista pobranych przez Ciebie duplikatów widoczna jest pod listą faktur.

duplikat

Faktury są generowane na dane płatnika, jakie aktualnie masz zdefiniowane w menu Dane konta.

Ważne! Zmiana danych na fakturze VAT po jej wystawieniu jest niemożliwa. Upewnij się, że wskazane przez Ciebie dane są aktualne.

Tagi:
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie