Faktury

Faktury VAT dostępne są wyłącznie w formie elektronicznej. Możesz je pobrać po zalogowaniu się do panelu w sekcji Finanse -> Faktury. Generowanie faktur może następować w cyklu miesięcznym lub codziennym. Domyślnie faktury generowane są ostatniego dnia miesiąca za wszystkie operacje wykonane w danym miesiącu. Zmiany konfiguracji możesz dokonać w panelu w sekcji Ustawienia -> Dane […]

Więcej