Kim jest Inspektor Ochrony Danych powołany w premium.pl?

W premium.pl utworzone zostało stanowisko i powołany na nie został Inspektor Ochrony Danych (ang. DPO – Data Protection Officer). Inspektor Ochrony Danych (polski skrót IODO) jest gwarantem zgodności działań prowadzonych przez premium.pl w zakresie przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami. premium.pl powołał Inspektora Danych Osobowych: Ewa Oleksy e-mail: abi@premium.pl Inspektor Ochrony Danych (IODO) w premium.pl jest […]

Więcej