Parametry bezpieczeństwa określają m.in. maksymalną ilość zasobów, z których użytkownik może skorzystać na serwerze wirtualnym utrzymywanym w premium.pl. Na serwerach hostingu współdzielonych funkcjonujących w sieci premium.pl, obowiązują następujące parametry bezpieczeństwa:

Hosting BASIC Hosting BUSINESS Hosting PREMIUM
Maksymalny czas życia procesu 600 sek 600 sek 600 sek
Maksymalna ilość pamięci 768 MB 768 MB 768 MB
HTTP timeout 30 sek 30 sek 30 sek
Maksymalny czas wykorzystania procesora (CPU consumption) 30 sek 60 sek 90 sek
Maksymalny procent wykorzystania procesora (LVE CPU usage limit) 10% 15% 20%
Maksymalna ilość procesów (Maximum number of user processes) 32 32 32
Równolegle procesy (LVE number of entry processes ) 8 16 24

Limity związane z bazami danych:

  • Równolegle połączenia dla zewnętrznych hostów: 5

*Powyższe parametry bezpieczeństwa dotyczą usług w ramach pakietów hostingu współdzielonego (Hosting Basic, Hosting Business oraz Hosting Premium). Limity nie dotyczą usług VPS.

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie