Przy rejestracji konta na dane osoby zamieszkującej za granicą, niezbędne jest wskazanie właściwego kraju.

Rejestracja

Po aktywacji konta i zalogowaniu się do panelu zostaniesz poproszony o uzupełnienie danych.

Pamiętaj, iż należy podać dane zgodne z rzeczywistością. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować zablokowaniem konta!

W przypadku rejestracji firm z obszaru Unii Europejskiej, konieczne jest podanie poprawnego numeru VAT-ID (NIP), który jest niezbędny do wystawiania faktur bez naliczenia podatku VAT. Numer ten musi być zgłoszony do bazy VIES .

Jeśli Twoja firma nie posiada numeru identyfikacji podatkowej lub nie jest on zidentyfikowany w VIES, założ konto jako typ prywatny podając w polu “imię i nazwisko” nazwę firmy.
Konto takie będzie posiadało ceny netto + polski podatek VAT.

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie