Jak skonfigurować opcje dostawy i płatności sklepie?

Jakie informacje znajdę w tym artykule? Wprowadzenie Jak skonfigurować opcje płatności? Jak skonfigurować opcje dostawy? Jak skonfigurować ustawienia dla faktur PRO-FORMA generowanych w sklepie? Wprowadzenie Ostatnim ważnym elementem przed rozpoczęciem sprzedaży w sklepie internetowym jest konfiguracja podstawowych opcji związanych z zakończeniem procesu zakupowego, a więc: płatność, dostawa oraz faktura. Wszystkie te ustawienia znajdziesz w opcji […]

Więcej

Jak wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania przesyłki?

Aby wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania przesyłek: Przejdź do opcji menu „Sprzedaż” -> „Przesyłki” i na liście zaznacz przesyłki, dla których chcesz wydrukować potwierdzenie nadania. Z listy rozwijanej “Akcje” wybierz opcję “Drukuj zaznaczone” i potwierdź klikając przycisk “Wykonaj”.

Więcej

Jak zmienić typ adresu dla tworzonej przesyłki?

Podczas składania zamówienia w sklepie, jeżeli klient nie poda innego adresu do wysyłki, automatycznie wprowadzony zostanie adres z danych bilingowych. Może się jednak zdarzyć, że klient tuż po złożeniu zamówienia skontaktuje się z Tobą w celu aktualizacji adresu, na który przesyłany będzie zamówiony towar (np. z adresu firmowego na prywatny). Za pośrednictwem Panelu sklepu możesz […]

Więcej

Jak dodać własny status zamówienia?

Poza domyślną listą statusów dla zamówień, możesz także tworzyć nowe – własne statusy dowolnego typu. Status zamówienia pozwala zamawiającemu sprawdzić stan swojego zamówienia (np. czy jest już w realizacji, czy produkt został wysłany). Specyficzne towary lub bardziej zaawansowane procesy zamówień mogą wymagać stworzenia dodatkowych statusów zamówień. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak to zrobić. […]

Więcej

Jak zmienić status zamówienia?

Za pośrednictwem Panelu sklepu możesz w każdym momencie zmienić status zamówienia. Przykładowo, możesz zmienić status zamówienia z “w realizacji” na “wysłane”. Klient za pomocą odpowiedniego statusu jest informowany o stanie jego zamówienia. Z tego powodu warto aktualizować statusy zamówień w Twoim sklepie. Aby zmienić status zamówienia: Przejdź do opcji menu „Sprzedaż” -> „Zamówienia”. Na wyświetlonej […]

Więcej

Jak dodać widoczne dla klienta uwagi do zamówienia?

Za pośrednictwem Panelu sklepu masz możliwość dodania uwag do zamówienia, które będą lub nie będą widoczne dla klienta. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak to zrobić. Przejdź do opcji menu „Sprzedaż” -> „Zamówienia”. Na wyświetlonej liście zamówień kliknij opcję “Uwagi” znajdującą się w kolumnie „Akcje” przy wybranym zamówieniu, przy którym chcesz dodać uwagi do […]

Więcej

Jak zmodyfikować dane do wysyłki zamówienia?

Za pośrednictwem Panelu sklepu możesz zmienić dane do wysyłki zamówienia, np. po tym jak zadzwoni klient i poprosi o zmianę danych wysyłki. Aby zmienić dane do wysyłki zamówienia: Przejdź do opcji menu „Sprzedaż” -> „Zamówienia”. Na wyświetlonej liście zamówień kliknij opcję “Edytuj” znajdującą się w kolumnie “Akcje” przy wybranym zamówieniu, przy którym chcesz zmienić dane […]

Więcej

Jak dodać zamówienie za pośrednictwem Panelu sklepu?

W celu dodania zamówienia składanego przez klienta, np. telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail: Przejdź do opcji menu „Sprzedaż” -> „Zamówienia”. Kliknij przycisk “Dodaj zamówienie”, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Uzupełnij wszystkie wymagane dane (zapytaj o te dane klienta). W zakładce “Dane zamawiającego” uzupełnij dane klienta, który złożył zamówienie. W pierwszej zakładce […]

Więcej

Jak przenieść kategorię do innej kategorii razem z produktami?

Za pośrednictwem Panelu sklepu możesz przenieść wybraną kategorię (razem ze wszystkimi przypisanymi do niej produktami) do innej kategorii. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak to zrobić. Przejdź do opcji menu „Asortyment” -> „Kategorie”. W drzewku kategorii po lewej stronie ekranu kliknij i przytrzymaj lewym przyciskiem myszy na kategorii, którą chcesz przenieść. Nie puszczając lewego […]

Więcej

Jak zmienić stan magazynowy dla kilku produktów?

Panel sklepu pozwala na zmianę stanu magazynowego dla kilku produktów jednocześnie. Operacja ta pozwala Ci zaoszczędzić sporo czasu, ponieważ nie musisz aktualizować stanu magazynowego dla każdego z produktów osobno. Aby zmienić stan magazynowy dla kilku produktów jednocześnie: Przejdź do opcji menu „Asortyment” -> „Produkty”. Na ekranie znajdź produkty, dla których chcesz zmienić ustawienia. Zaznacz opcję […]

Więcej