Przenoszenie plików i katalogów do dowolnego katalogu

Za pomocą Panelu VZPP możesz w prosty sposób przenieść wybrane pliki z jednego katalogu do drugiego. Po zalogowaniu się do Panelu VZPP możesz skorzystać z opcji „Menedżer plików”, która pozwala na wykonywanie zadań na plikach i katalogach znajdujących się na Twoim serwerze. Jak przenosić pliki i katalogi do dowolnego katalogu na serwerze? Zaloguj się do […]

Więcej

Zmiana właściwości dowolnego pliku lub katalogu

Za pomocą Panelu VZPP możesz w prosty sposób przesłać wybrane pliki na Twój serwer. Po zalogowaniu się do Panelu VZPP możesz skorzystać z opcji „Menedżer plików”, która pozwala na wykonywanie zadań na plikach i katalogach znajdujących się na Twoim serwerze. Jak zmienić właściwości pliku lub katalogu za pomocą Panelu VZPP? Zaloguj się do Panelu VZPP. […]

Więcej

Usuwanie dowolnej ilości plików i katalogów z serwera

Za pomocą Panelu VZPP możesz w prosty sposób usunąć wybrane pliki lub katalogi z Twojego serwera. Po zalogowaniu się do Panelu VZPP możesz skorzystać z opcji „Menedżer plików”, która pozwala na wykonywanie zadań na plikach i katalogach znajdujących się na Twoim serwerze. Jak usuwać pliki lub katalogi z serwera za pośrednictwem Panelu VZPP? Zaloguj się […]

Więcej

Kopiowanie plików i katalogów do dowolnego katalogu

Za pomocą Panelu VZPP możesz w prosty sposób skopiować wybrane pliki z jednego katalogu do drugiego. Po zalogowaniu się do Panelu VZPP możesz skorzystać z opcji „Menedżer plików”, która pozwala na wykonywanie zadań na plikach i katalogach znajdujących się na serwerze. Jak kopiować pliki i katalogi do dowolnego katalogu na serwerze? Zaloguj się do Panelu […]

Więcej

Pobieranie plików z serwera na komputer lokalny

Za pomocą Panelu VZPP możesz w prosty sposób pobrać wybrane pliki opublikowane na Twoim serwerze. Po zalogowaniu się do Panelu VZPP możesz skorzystać z opcji „Menedżer plików”, która pozwala na wykonywanie zadań na plikach i katalogach znajdujących się na serwerze. Jak pobierać pliki z serwera za pośrednictwem Panelu VZPP? Zaloguj się do Panelu VZPP. Kliknij […]

Więcej

Wgrywanie plików z komputera lokalnego na serwer

Za pomocą Panelu VZPP możesz w prosty sposób wgrywać wybrane pliki na Twój serwer. Po zalogowaniu się do Panelu VZPP możesz skorzystać z opcji „Menedżer plików”, która pozwala na wykonywanie zadań na plikach i katalogach znajdujących się na Twoim serwerze. Jak wgrywać pliki na serwer za pośrednictwem Panelu VZPP? Za pomocą Menadżera plików możesz wgrać […]

Więcej

Edycja plików tekstowych za pośrednictwem Panelu VZPP

Za pomocą Panelu VZPP możesz w prosty sposób edytować wybrane pliki tekstowe opublikowane na Twoim serwerze. Po zalogowaniu się do Panelu VZPP możesz skorzystać z opcji „Menedżer plików”, która pozwala na wykonywanie zadań na plikach i katalogach znajdujących się na Twoim serwerze. Jak edytować istniejące pliki tekstowe za pośrednictwem Panelu VZPP? Zaloguj się do Panelu […]

Więcej

Tworzenie pliku tekstowego za pomocą Panelu VZPP

Za pomocą Panelu VZPP możesz w prosty sposób utworzyć nowe pliki tekstowe i opublikować je na Twoim serwerze. Po zalogowaniu się do Panelu VZPP możesz skorzystać z opcji „Menedżer plików”, która pozwala na wykonywanie zadań na plikach i katalogach znajdujących się na Twoim serwerze. Jak utworzyć nowy plik tekstowy za pośrednictwem Panelu VZPP? Zaloguj się […]

Więcej

Tworzenie nowego katalogu za pomocą Panelu VZPP

Za pomocą Panelu VZPP możesz w prosty sposób utworzyć nowe katalogi i opublikować je na Twoim serwerze. Po zalogowaniu się do Panelu VZPP możesz skorzystać z opcji „Menedżer plików”, która pozwala na wykonywanie zadań na plikach i katalogach znajdujących się na Twoim serwerze. Jak utworzyć nowy katalog za pośrednictwem Panelu VZPP? Zaloguj się do Panelu […]

Więcej

Zarządzanie plikami i katalogami za pomocą Panelu VZPP

Na uruchomionym serwerze możesz poruszać się po strukturze katalogów, która jest na nim opublikowana. Możesz zmieniać zawartość plików, przenosić je oraz wykonywać inne podstawowe operacje na plikach za pomocą menadżera plików. Menadżer plików znajduje się w menu nawigacyjnym umiejscowionym po lewej stronie ekranu. W jakiej formie wyświetlana jest lista plików i katalogów? Zawartość katalogów przedstawiana […]

Więcej