Gdzie znajdę wykaz komend, z których mogę skorzystać?

Za pomocą klienta SSH możesz uruchomić narzędzie Command Line Interface (CLI), które pozwala za pomocą wiersza poleceń skonfigurować serwer obsługiwany przez Parallels Plesk Panel. W przypadku serwerów utrzymywanych w środowisku Linux/Unix, narzędzia CLI znajdują się w katalogu „/usr/local/psa/bin”. Po kliknięciu na powyższy link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę WWW, w której znajdziesz wykaz wszystkich dostępnych […]

Więcej

Instrukcja konfiguracji panelu Plesk przez SSH

Za pomocą klienta SSH możesz uruchomić narzędzie Command Line Interface (CLI), które pozwala za pomocą wiersza poleceń skonfigurować serwer obsługiwany przez Parallels Plesk Panel. W przypadku serwerów utrzymywanych w środowisku Linux/Unix, narzędzia CLI znajdują się w katalogu „/usr/local/psa/bin„. Jak skorzystać z możliwości konfiguracji przez wiersz poleceń? Zaloguj się do serwera obsługiwanego przez Parallels Plesk Panel […]

Więcej

Konfiguracja panelu Plesk przez wiersz poleceń

Narzędzie Command Line Interface (CLI) używane jest najczęsciej do integracji Parallels Plesk Panel z aplikacjami firm trzecich. Dla administratorów z doświadczeniem może być również przydatne przy konfiguracji serwera obsługiwanego przez Parallels Plesk Panel. Funkcjonowanie narzędzia Command Line Interface (CLI) polega na udostępniu interfejsu wiersza poleceń, który umożliwia wykonanie większości zadań związanych z zarządzaniem Parallels Plesk […]

Więcej