Jak ukryć ceny netto produktów w sklepie?

Domyślnie w sklepie internetowym ceny netto opublikowanych produktów są wyświetlane. W celu ukrycia cen nettu produktów wymagana jest mała ingerencja w styl CSS używanego szablonu. Przejdź do opcji menu „Konfiguracja” -> „Wygląd” -> „Aktywny styl graficzny”. Kliknij zakładkę “Własny styl CSS”, która znajduje się po lewej stronie ekranu. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, w którym […]

Więcej