Aktualizacja danych konta

Jeśli Twoje dane (nazwisko, adres zamieszkania, itd.) uległy zmianie możesz dokonać ich aktualizacji w panelu w menu Dane konta . Rozróżniamy trzy rodzaje danych: dane kontaktowe, dane do faktur oraz dane do rejestracji domen. Każde z tych danych mogą wskazywać na inny podmiot, jeśli istnieje taka potrzeba. Dane kontaktowe Są to dane kontaktowe Użytkownika konta w premium.pl. […]

Więcej