Jak dodać produkt do kilku kategorii?

Za pomocą Panelu sklepu możesz w prosty sposób dodawać nowe produkty, które przypisujesz do wybranych kategorii. Podczas zarządzania sklepem możesz przypisywać wybrane produkty do wielu kategorii. Tym sposobem możesz zwiększyć ilość wyświetleń produktu, ponieważ występuje on w większej ilości kategorii.   Przejdź do opcji menu „Asortyment” -> „Produkty”. Kliknij opcję „Edytuj” znajdującą się w kolumnie […]

Więcej

Jak przenieść kategorię do innej kategorii razem z produktami?

Za pośrednictwem Panelu sklepu możesz przenieść wybraną kategorię (razem ze wszystkimi przypisanymi do niej produktami) do innej kategorii. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak to zrobić. Przejdź do opcji menu „Asortyment” -> „Kategorie”. W drzewku kategorii po lewej stronie ekranu kliknij i przytrzymaj lewym przyciskiem myszy na kategorii, którą chcesz przenieść. Nie puszczając lewego […]

Więcej