Jak wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania przesyłki?

Aby wydrukować zbiorcze potwierdzenie nadania przesyłek: Przejdź do opcji menu „Sprzedaż” -> „Przesyłki” i na liście zaznacz przesyłki, dla których chcesz wydrukować potwierdzenie nadania. Z listy rozwijanej “Akcje” wybierz opcję “Drukuj zaznaczone” i potwierdź klikając przycisk “Wykonaj”.

Więcej