Jak dodać lub zmodyfikować opis produktu?

Przejdź do opcji menu „Asortyment” -> „Produkty”. Kliknij opcję “Edytuj”, która znajduje się w kolumnie akcje przy wybranym produkcie. Przejdź do zakładki “Opis”, która znajduje się po lewej stronie ekranu. Uzupełnij wyświetlone pola: Krótki opis produktu – wyświetlany jest na liście produktów, np. w kategorii. Opis produktu – wyświetlany jest dopiero po wyświetleniu szczegółów produktu. […]

Więcej