Jak zmienić obsługiwaną wersję interpretera PHP w serwisie WWW?

Za pomocą Panelu klienta możesz zmienić ustawienia utworzonych serwisów WWW. Przykładowo, możesz włączyć lub wyłączyć obsługę PHP4, PHP5, CGI, stron błędów, statystyk. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak wyłączyć obsługę PHP4, PHP5 lub CGI w serwisie WWW. Jak zmienić wersję interpretera PHP? Zaloguj się do Panelu klienta. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak się zalogować. […]

Więcej