Przelewy zagraniczne

Wszystkie transakcje w premium.pl rozliczane są w polskiej walucie. Płatności w innej walucie niż PLN w momencie wykonania transakcji są przewalutowywane na polskie złote według aktualnego kursu. Na saldo Twojego konta trafia już kwota w PLN. Informację dodatkowe, które należy podać przy zlecaniu przelewu z zagranicy to dedykowany numer rachunku Iban, poprzedzony oznaczeniem kraju: PL, […]

Więcej