Reaktywacja domeny wygasającej

W zależności od cyklu życia danej domeny, posiada ona różne statusy, np. zarejestrowana lub wygasająca. Długość każdego okresu jest ściśle ustalona przez Rejestr i indywidualna dla każdej domeny. Większość domen po zakończeniu ich ważności można jeszcze reaktywować, np. domeny .pl do 30 dni. Jeśli domena nie zostanie reaktywowana, wróci do puli nazw wolnych i będzie […]

Więcej