Jak zawrzeć z premium.pl umowę o powierzeniu danych?

Jeśli jesteś klientem premium.pl, możesz podpisać z premium.pl umowę o powierzeniu przetwarzania danych (zgodną z wymaganiami RODO). Zawartość umowy została określona przez premium.pl i tylko w takiej formie jest możliwe jej zawarcie. Zawarcie umowy o powierzeniu danych z premium.pl jest bezpłatne! Czy mogę przesłać własny formularz umowy o powierzeniu przetwarzania danych do podpisania? W jaki sposób podpisać […]

Więcej