Opłacanie usług

W celu realizacji płatności za zamówione usługi przejdź do menu Finanse, zaznacz usługi do opłacenia oraz wybierz z listy rozwijanej opcję Zapłać i zatwierdź przyciskiem OK. Kolejnym krokiem jest wybór sposobu zapłaty: – szybka wpłata on-line za pośrednictwem PayU (do kwoty zostanie doliczone 3% na poczet prowizji), – wpłata z konta PayPal (zostanie doliczone 6% […]

Więcej