Aplikacja Open-Xchange

Aplikacja OX jest oprogramowaniem opartym na rozwiązaniu “cloud”, dzięki któremu z dowolnego miejsca na świecie masz dostęp do swojej poczty e-mail oraz listy kontaktów. Dzięki OX App Suite uzyskasz pełny dostęp do jego funkcjonalności niezależnie od posiadanego przez Ciebie urządzenia czy systemu operacyjnego. Aby zalgować się do poczty korzystając z aplikacji OX, przejdź do zakładki […]

Więcej