Opcja na rejestrację domeny

Opcja jest usługą wykupienia pierwszeństwa na rejestrację aktualnie zarejestrowanej (zajętej) domeny, po zwolnieniu jej do puli nazw wolnych. Opcja jest oferowana wyłącznie dla aktywnej domeny obsługiwane przez NASK, dla której nie została jeszcze wykupiona taka usługa. Jeśli na domenie jest już założona opcja, informacja taka będzie dostępna w bazie WHOIS. Opcja trwa 3 lata i […]

Więcej