Dodawanie nowych kont e-mail

Aby dodać nowe konto e-mail zaloguj się do panelu hostingu i kliknij na zakładkę ‘Poczta’ a następnie na przycisk ‘Dodaj sprzynkę pocztową’. Możesz też użyć linku dostępnego w menu ‘Start’. Uzupełnij dane podstawowe, jak nazwa wyświetlana i nazwa użytkownika oraz hasło. Jeśli nie chcesz samodzielnie wymyślać bezpiecznego hasła, skorzystaj z opcji generowania. Na ekranie wyświetli […]

Więcej