Aby dodać nowe konto e-mail zaloguj się do panelu hostingu i kliknij na zakładkę ‘Poczta’ a następnie na przycisk ‘Dodaj sprzynkę pocztową’. Możesz też użyć linku dostępnego w menu ‘Start’.

email

Uzupełnij dane podstawowe, jak nazwa wyświetlana i nazwa użytkownika oraz hasło. Jeśli nie chcesz samodzielnie wymyślać bezpiecznego hasła, skorzystaj z opcji generowania. Na ekranie wyświetli Ci się wygenerowane hasło- zapisz je w bezpiecznym miejscu.

Hasło musi składac się przymajmniej z 7 znaków i zawierać różne typy znaków.

email1

Po kliknięciu przycisku ‘Następny’ wprowadź parametry konfiguracji dla nowego adresu e-mail. Możesz m.in.: aktywować sprawdzanie poczty przez filtry antyspamowe, ustalić przestrzeń dyskową dla konta, przekierowanie i powiadomienia oraz parametry dostępu do poczty webowej.

Po pomyślnym utworzeniu konta, możesz skonfigurować ponownie parametry klikając na link z jego nazwą, dostępny w zakładce skrzynki pocztowe.

email2

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie