Bazy danych stosowane są do optymalnego przechowywania danych, które wymagane jest do poprawnego funkcjonowania dynamicznej strony WWW (np. CMS).

Domyślnie dostęp do bazy danych z zewnętrznych hostów jest wyłączony. Funkcję dostępu z zewnętrznych hostów możesz samodzielnie włączyć z poziomu Panelu klienta.

Dostęp do bazy danych z zewnętrznych hostów jest przydatny w sytuacji, gdy pliki (np. skrypty) korzystające z bazy danych nie znajdują się na tym samym serwerze, na którym baza danych została utworzona.

Jak włączyć dostęp do bazy danych z zewnętrznych hostów?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu „Więcej usług”, która znajduje się w górnej części ekranu.
 3. Kliknij opcję „Bazy danych”.
 4. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych baz danych na serwerze. Kliknij nazwę wybranej bazy danych, aby przejść do jej ustawień.
 5. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk “Edytuj”, który znajduje się w dolnej części ekranu.

 6. Zaznacz opcję (checkbox), która znajduje się przy polu “Dostęp z zewnętrznych hostów” i kliknij przycisk “Wyślij”.
 7. Od tej chwili dostęp do wybranej bazy danych będzie również możliwy z poziomu zewnętrznych hostów.
  Opcję Dostęp do zewnętrznych hostów możesz także aktywować podczas tworzenia nowej bazy danych na hostingu Premium.pl. Kliknij tutaj, aby sprawdzić w jaki sposób utworzyć nową bazę danych.

 

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie