Bazy danych stosowane są do optymalnego przechowywania danych, które wymagane jest do poprawnego funkcjonowania dynamicznej strony WWW (np. CMS).

Jak dodać/usunąć użytkownika bazy danych?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta.
 2. Kliknij opcję menu „Więcej usług”, która znajduje się w górnej części ekranu.
 3. Kliknij opcję „Bazy danych”.
 4. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych baz danych na serwerze. Kliknij nazwę wybranej bazy danych, aby przejść do jej ustawień.
 5. Na wyświetlonym ekranie kliknij zakładkę “Użytkownicy”, która znajduje się w górnej części ekranu.
 6. Na ekranie zostanie wyświetlona lista użytkowników, którzy posiadają dostęp do wybranej bazy danych.
 7. Kliknij przycisk “Dodaj nowego użytkownika”, aby utworzyć nowego użytkownika, który będzie posiadał dostęp do bazy danych lub zaznacz wybranego użytkownika i kliknij przycisk “Usuń”, aby go usunąć.
 8. Na wyświetlonym ekranie możesz również zmienić hasło dla użytkownika bazy danych. W tym celu należy kliknąć nazwę wybranego użytkownika. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł zmienić hasło.
 9. Na liście użytkowników, zaznacz checkboxem wybranego użytkownika, a następnie kliknij Usuń, aby go skasować z systemu.

 

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie