Bazy danych stosowane są do optymalnego przechowywania danych, które wymagane jest do poprawnego funkcjonowania dynamicznej strony WWW. W Panelu klienta dostępne są narzędzia do obsługi baz danych, np. phpMyAdmin lub phpPgAdmin.

phpMyAdmin jest narzędziem, pozwalającym zarządzać bazą danych MySQL, która funkcjonuje w ramach serwera. Program ten zapewnia realizacje wszystkich podstawowych funkcji: tworzenie i usuwanie tabel, umieszczanie rekordów (także z przygotowanego wcześniej pliku) oraz administracja bazą.
Narzędzie phpPgAdmin pozwala zarządzać bazą danych PostgreSQL. Aplikacja zapewnia realizacje wszystkich podstawowych funkcji: tworzenie i usuwanie tabel, umieszczanie rekordów (także z przygotowanego wcześniej pliku) oraz administrację bazą (z uwzględnieniem charakterystycznych mechnizmów widoków, triggera i obcych kluczy).

Jak uruchomić narzędzie do obsługi bazy danych?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. Kliknij opcję menu „Więcej usług”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  3. Kliknij opcję „Bazy danych”.
  4. Na ekranie zostanie wyświetlona lista utworzonych baz danych na serwerze. Kliknij nazwę wybranej bazy danych, aby przejść do jej ustawień.
  5. Kliknij link, który znajduje się przy polu “Administracja bazą danych”. Spowoduje to uruchomienie narzędzia do obsługi baz danych.

Jeśli wybrałeś bazę danych MySQL, uruchomione zostanie narzędzie phpMyAdmin.
W przypadku, gdy wybrałeś bazę danych PostgreSQL, uruchomione zostanie narzędzie phpPgAdmin.

 

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie