Za pośrednictwem Panelu klienta możesz utworzyć skrzynki e-mail na swoim serwerze. Utworzoną w ten sposób skrzynkę e-mail możesz obsługiwać za pomocą programu do obsługi poczty (np. Outlook, Mozilla Thunderbird) lub za pomocą aplikacji internetowej służącej do obsługi skrzynek e-mail (tzw. webmail).
Aby uruchomić aplikację webmail, przejdź pod adres: http://poczta.premium.pl i zaloguj się do wybranej skrzynki e-mail, która została utworzona na serwerze w Premium.pl

Jak sprawdzić skrzynkę odbiorczą poprzez interfejs Webmail?

Aby zalogować się do wybranej skrzynki e-mail, wejdź pod adres http://poczta.premium.pl i zaloguj się do konta pocztowego.ox-login

Czy mogę przejść do interfejsu Webmail w inny sposób?

Możesz też przeklikać się do webmaila dla wybranej skrzynki e-mail z poziomu Panelu klienta. Jako administrator serwera nie musisz znać hasła dostępu do skrzynki e-mail, aby zobaczyć zawartość jej skrzynki odbiorczej. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak otworzyć webmaila dla wybranej skrzynki e-mail z poziomu Panelu klienta:

  1. Zaloguj się do Panelu klienta.
  2. Kliknij sekcję menu “Poczta”, która znajduje się w górnej części ekranu.
  3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista skrzynek e-mail, które zostały utworzone na Twoim serwerze. Kliknij nazwę skrzynki e-mail, której zawartość chcesz sprawdzić w webmailu.
    dodaj-skrzynke2
  4. Na wyświetlonym ekranie kliknij zakładkę “Webmail”, która znajduje się w górnej części ekranu.webmail2
  5. W sekcji “Dostęp do poczty webowej”, kliknij link “Otwórz”, aby wyświetlić zawartość wybranej skrzynki e-mail w webmailu.web2
  6. Na ekranie zostanie wyświetlona zawartość skrzynki odbiorczej dla wybranego konta pocztowego.
  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie