ICANN – instytucja odpowiedzialna za przyznawanie domen internetowych oraz nadzór nad serwerami DNS – z dniem 1.12.2016 r. wprowadza w życie zmianę, która wpłynie na bezpieczeństwo m.in. transferu domen do innych operatorów, a także cesji (zmiany abonenta). Oznacza to, że niniejsza zmiana dotyczy bez wyjątków wszystkich Rejestratorów i Abonentów domen globalnych.

Abonenci domen globalnych (np. com, net, biz) będą zobligowani do stosowania nowej procedury zmiany danych – bez względu na to czy jest to przeniesienie praw na inny podmiot (cesja praw własności domeny), czy tylko aktualizacja dotychczasowych informacji w właścicielu domeny w bazie abonentów domen Whois.

Modyfikacja np. nazwy firmy, imienia, nazwiska będzie wymagała potwierdzenia takiej zmiany za pomocą linku, znajdujacego się w wiadomości e-mail, wysłanej na adres dysponenta domeny. W przypadku chęci zmiany adresu e-mail, to taka operacja zmiany danych będzie wymagała potwierdzenia przez obie strony (nawet jeśli Abonent się nie zmienia – wysłane zostaną 2 wiadomości do zatwierdzenia zmian na adresy kontaktowe). Obie strony mają 14 dni na zatwierdzenie operacji. Jeśli jedna ze stron odrzuci wniosek, cały proces zmiany zostanie anulowany. Jeżeli operacja zmiany danych zostanie sfinalizowana, to obie strony otrzymają stosowne powiadomienie.

Po zakończeniu procedury cesji (lub aktualizacji danych) na domenę zostanie nałożona czasowa blokada (60 dni) transferu do innego Rejestratora. Wprowadzane zmiany w polityce transferów domen, jak podkreśla ICANN, mają głównie na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczenie interesów Abonentów domen i mają się przyczynić do wyeliminowania zjawiska fali przechwyceń domen (hijacking) przez podmioty, lub osoby nie uprawnione do dysponowania domeną.

WAŻNE INFORMACJE O ZMIANACH ADRESU E-MAIL:

  • Jeśli adres e-mail się nie zmienia, a zmienia się Abonent (lub zmianie ulegają dane w polach: imię, nazwisko, nazwa firmy itp.) – zostanie wysłana jedna wiadomość do abonenta z prośbą o zatwierdzenie zmian.
  • Jeśli adres e-mail się zmienia – wysyłane zostaną w każdym przypadku dwie wiadomości (na aktualny i nowy adres e-mail) z prośbą o zatwierdzenie zmian.
  • Jeśli adres e-mail jest nieprawidłowy, przewidzianą możliwością rozwiązania jest pisemny wniosek (skan podpisanego wniosku + dokumenty autoryzujące) wysłany do Biura Obsługi Klienta.

Tematy pokrewne

  • Czy artykuł był pomocny?
  • TAK   Nie