Podczas składania zamówienia w sklepie, jeżeli klient nie poda innego adresu do wysyłki, automatycznie wprowadzony zostanie adres z danych bilingowych. Może się jednak zdarzyć, że klient tuż po złożeniu zamówienia skontaktuje się z Tobą w celu aktualizacji adresu, na który przesyłany będzie zamówiony towar (np. z adresu firmowego na prywatny).

Za pośrednictwem Panelu sklepu możesz aktualizować dane dla zapisanej przesyłki. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak to zrobić.

 1. Przejdź do opcji menu “Sprzedaż” -> “Zamówienia”. Na ekranie zostanie wyświetlona lista złożonych zamówień w Twoim sklepie.
 2. W kolumnie “Akcje” wybierz opcję “Edytuj”.
  aaa
 3. Wybierz sekcję “Dane zamawiającego”.dane-zamawiajacego
 4. Usuń zawartość w polach “Nazwa firmy” oraz “NIP”.
  dane-zamaw
 5. Kliknij przycisk “Zapisz” i nie wychodź jeszcze z Panelu sklepu.
  zapisz
 6. Wróć do listy zamówień (“Sprzedaż” -> “Zamówienia”) i w kolumnie “Akcje” wybierz opcję “Utwórz przesyłkę”.
  utworz-przesylke
 7. Podczas tworzenia przesyłki, na zaznaczonym na obrazku obszarze widoczna będzie informacja, że adres uległ zmianie na adres prywatny.
  adres-prywatny
 8. Analogicznie możesz postąpić chcąc zmienić adres z prywatnego na firmowy. Wystarczy, iż w kolumnie “Dane do wysyłki”, na ekranie edycji danych zamówienia, wprowadzisz wartości w polach “Nazwa firmy” oraz “NIP”. System automatycznie zaktualizuje wówczas typ adresu.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie